REVU EXPERTS VIETNAM

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT DỮ LIỆU

1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website của Revu Experts Việt Nam bao gồm: email, số điện thoại, địa chỉ khách hàng. Đây là các thông tin mà Revu Experts Việt Nam cần khách hàng cung cấp bắt buộc khi giao dịch mua hàng và để Revu Experts Việt Nam liên hệ xác nhận khi khách hàng mua hàng trên website Revu Experts Việt Nam nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Revu Experts Việt Nam sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để:

• Liên hệ xác nhận giao dịch

• Gửi các thông báo về các sản phẩm dịch vụ mới, bản cập nhật.

• Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.

• Trong trường hợp có yêu cầu của các bên có thẩm quyền như cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra hoặc các Tổ chức thẻ Visa/Mastercard liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật hoặc gian lận thẻ tín dụng nào đó của khách hàng, Revu Experts Việt Nam có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của khách hàng.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Revu Experts Việt Nam.

4. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân

• Thông tin cá nhân của Khách hàng được Revu Experts Việt Nam cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Revu Experts Việt Nam. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó bằng cách khách hàng tự nhập liệu thông tin đăng ký mua hàng của mình trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

• Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của Khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ Khách hàng.

• Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân Khách hàng, Revu Experts Việt Nam sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Khách hàng được biết.

• Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa.

• Revu Experts Việt Nam yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/ mua hàng phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán…, và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Revu Experts Việt Nam không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Khách hàng đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của Khách hàng đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

Contact Me on Zalo