REVU EXPERTS VIETNAM

Webinar: Quản lý bản vẽ: Tạo và chỉnh sửa biểu mẫu (Phần 4/6)

Chế độ tạo tự động là tùy chọn tốt hơn cho các tệp PDF đã có sẵn các biểu mẫu vì tính năng này sẽ phát hiện các khu vực của PDF phù hợp với các đặc điểm của trường biểu mẫu và tự động tạo biểu mẫu cho bạn.
Hãy cùng Revu Experts Vietnam tìm hiểu về QUẢN LÝ BẢN VẼ: Tạo và Chỉnh sửa biểu mẫu (Phần 4/6).

Contact Me on Zalo