Webinar: Quản lý bản vẽ: Tạo và chỉnh sửa biểu mẫu (Phần 4/6)

Chế độ tạo tự động là tùy chọn tốt hơn cho các tệp PDF đã có sẵn các biểu mẫu vì tính năng này sẽ phát hiện các khu vực của PDF phù hợp với các đặc điểm của trường biểu mẫu và tự động tạo biểu mẫu cho bạn.
Hãy cùng Revu Experts Vietnam tìm hiểu về QUẢN LÝ BẢN VẼ: Tạo và Chỉnh sửa biểu mẫu (Phần 4/6).

Webinar: Quản lý bản vẽ: Tính năng Studio – Quản lý dự án (Phần 3/6)

Studio Projects hỗ trợ chia sẻ các tài liệu quan trọng của dự án không chỉ PDF – với những người tham gia có thể xem lại các tệp đó và cập nhật chúng theo tiến độ của dự án được chính xác. Điều đặc biệt là tính năng này đảm bảo độ bảo mật cao cho toàn bộ quá trình dự án.

Webinar: RA MẮT REVU 21

Revu 21 có thể hỗ trợ người dùng về nhiều mặt và hội thảo trực tuyến này được thực hiện với mục đích giới thiệu cho người dùng những cải tiến trong Revu 21.