Webinar: RA MẮT REVU 21

Revu 21 có thể hỗ trợ người dùng về nhiều mặt và hội thảo trực tuyến này được thực hiện với mục đích giới thiệu cho người dùng những cải tiến trong Revu 21.

Cách sử dụng Revu để vẽ phác thảo 

Revu có thể giúp các công ty xây dựng, kỹ thuật và thiết kế chuẩn hóa khả năng phác thảo của mình theo cách làm cho chúng chi tiết hơn, chính xác hơn và dễ hiểu bởi những người cộng tác trong các dự án xây dựng phức tạp.